Fôrvertshjem

Fôrvertshjem

bullet2

 

bulletVåre katter bor sammen med oss, og våre kattunger vokser opp i stuen sammen med oss. Kattungene blir helt fra starten av, håndtert av oss voksne og våre to sønner og deres kamerater, noe vi anser som en viktig del av sosialiseringen av kattene.

bulletFertile katter kan ha en tendens til å stresse og glemme å spise, noe som gjør at vi ikke ønsker å holde våre katter fertile og i avl over et lengre tidsrom. Katter trives i utgangspunktet ikke i en stor flokk og dette anbefales heller ikke på grunn av et økt smittepress blant kattene.

bulletVi er tilhenger av et bredt avlsmateriale hos ragdollen og ønsker derfor å kunne ta et kull eller to på spesielt godt egnet kattunger. Da våre katter er fullverdige familiemedlemmer og vi ikke er tilhenger av en bruk og kast mentalitet tror vi det er bedre for alle parter om enkelte kattunger bor hos fôrverter som etter forhåndsavtalte vilkår (se under) overtar eierskapet på katten. Katten slipper da å måtte bytte hjem etter kull og fôrverten får mulighet til å prege og forme sin katt allerede fra 12 ukers alder.

bulletVi ser derfor etter mennesker som har anledning, og lyst, til å ønske en liten kattunge velkommen som et fullverdig familiemedlem som fôrvertshjem.

bulletFôrverten må betale et depositum på 6000,- som betales tilbake ved oppfyllelse av fôrvertsavtalen.

Hunnkatter

bulletHunnkatter vil bli stående i vårt eierskap og etter enten to levedyktige kull med minst fem levedyktige kattunger eller hunnkatten fyller tre år, vil katten bli kastrert på vår regning og eierskapet bli vederlagsfritt ført over på fôrverten. Ønsker fôrverten å starte eget oppdrett kan katten i noen tilfeller overføres med fulle avlsrettigheter etter nærmere avtale. Dette forutsetter at fôrverten har registrert stamnavn før overføring av eierskapet.

bulletUnder fôrvertsperioden vil alle løpende daglige utgifter knyttet til et vanlig kattehold være på fôrvertens regning. Vi vil bekoste forsikring, vaksinasjoner og vanlige rutine besøk hos veterinær samt alle utgifter knyttet til parring, fødsel og avl. Utgifter knyttet til mat og sand til kattungene vil bli dekket av oss, alternativt kan fôrvert besørge alle slike løpende utgifter mot en fast kompensasjon på kr 500,- pr kattunge.

bullet Fôrverten vil motta en fast kompensasjon på kr 1000,- for hver solgte kattunge, inklusiv eventuelle kattunger som blir værende i oppdrettet.

bulletFôrverten skal i utgangspunktet ha kullet boende i sitt hjem frem til kattungene er ved 12 ukers alder hvoretter vi henter dem og besørger utlevering til nye eiere. I tiden fra kullet er 8 uker og frem til 12 uker må fôrverten kunne ta imot besøk av kattungekjøpere. Omfanget av slike besøk vil bli holdt på et minimum og alltid etter avtale i forkant. Vi vil ha behov for å besøke kattungene løpende gjennom de 12 første uker. Dersom fôrvert tar ukentlige billeder så vil antall besøk bli holdt på et minimum.

bulletDet er en stor jobb å påta seg å være fôrvert og vi ber om at alle tenker seg godt om. Det kan oppstå komplikasjoner i forbindelse med fødselen og fôrverten må også kunne forvente noe nattevåke etter at kattungene er født. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelig for bistand og assistanse døgnet rundt.

Hannkatter

bulletHannkatter vil bli stående i vårt eierskap til etter enten det avtalte antall gjennomførte og vellykkede parringer har fundet sted eller katten fyller 3 år, hvoretter katten blir kastrert på vår regning og eierskapet vederlagsfritt blir overført til fôrverten. Har fôrverten registrert stamnavn og ønsker å overta katten med fulle avlsrettigheter, vil eierskapet i noen tilfeller kunne bli overført til et på forhåndsavtalt vederlag.

bulletUnder fôrvertsperioden vil alle løpende daglige utgifter knyttet til et vanlig kattehold være på fôrvertens regning, herunder regnes også årlige vaksinasjoner og besøk hos veterinær. Vi vil bekoste forsikring og alle utgifter knyttet til parring og avl.

bulletDet kan være en del utfordringer rundt å ha en fertil hannkatt i hus, hvor det mest vanlige er urinmarkering. Dersom dette blir et stort problem før fôrvertskontrakten anses som oppfylt, så er vi åpne for å finne en fornuftig løsning dette da vi ikke forventer/ønsker at fôrverter skal få ødelagt sine hjem.

divider